2 مه 2016 ... سیم‌ کارت‌ های ارائه شده توسط ایرانسل، سیم‌کارت یوسیم با قابلیت ... نوع شماره رند برنده شده از حیث اعتباری یا دائمی بودن توسط فرد برنده قابل تعیین است. در صورت انتخاب نوع دائمی، مبلغ 100هزار تومان به قیمت نهایی افزوده خواهد ...