افرادی می توانند در طرح 28 سالکی رایتل ثبت نام و از هدایای آن بهره مند شوند که در سال ... علاوه بر دریافت سیم کارت اهدایی، افردای که در طرح 18 سالگی ثبت نام کرده اند ...