مشترکین محترم به اطلاع می‌رساند شرکت گسترش ارتباطات تالیا با اعمال ... خواهند بود از طریق جستجوی شبکه تلفن همراه با خارج نمودن سیمکارت از حالت Automatic به  ...