بررسی مالکیت سیم کارت تالیا سیم کارت تالیا بعد از حضور کم رنگ در بازار سیم کارت ایران به ... براساس اطلاعیه ای که به تازگی در سایت تالیا www.taliya.ir منتشر شده کلیه مشترکین سیم ... پیش شماره بعدی سیم کارت دائمی همراه اول چیست؟