1-سیم کارت اعتباری خریداران سیم کارت اعتباری رایتل، علاوه بر دریافت سیم کارت ... 1-قیمت سیم کارت دائمی این اپراتور 120هزارتومان می باشد .... وارد بازار کشور کند، سال گذشته پروانه فعالیت خود را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات ..... 8904,hamidras,hormozan m,Howard24,hugo93,Leon-117,matr!x_2008 ...