مودم همراه 3G (هواوی) HUAWEI DATANET E1550. ... فقط و فقط با یک سیم کارت ( رایتل، ایرانسل یا همراه ) و دستگاه مودم همراه در هر زمان و مکان دسترسی .... 3-در صفحه جدید باز شده با توجه به نوع سیم کارت خود تنظیمات زیر را وارد نمایید.(دقت شود سایر  ...