سیم کارت,روستایی,(تلفن GSM با تعرفه ثابت),شارژ,تعرفه,قیمت,شرایط استفاده ,راهنما.