1 ژوئن 2013 ... اما این سیم کارت های اعتباری نیز در دورن خود ترفندهای مخفی را دارا هستند! ... یک سیم کارت اعتباری ایرانسل در داخل آن قرار دارد ، کدهای زیر را توسط ...