میزان مصرف شارژ ریالی سیمکارت به ازای هر بار ارسال اطلاعات بسیار اندک می ... جواب : دستگاه اطلاعات موقعیت ، سرعت و . ... جواب : شما می توانید از سیمکارت های شرکت ایرانسل و همراه اول استفاده نمایید ولی توصیه ما سیمکارت اعتباری همراه اول می باشد.