... ارتباطی اسپادانا در نمایشگاه اصفهان. PrevNext. سرور9560. کیفیت سرویس های VPS. 1PB. ظرفیت ذخیره سازی اطلاعات. 223نقطه. تعداد هاب سایت های انتقال بی سیم.