بانکداری الکترونیک سامانه های مبتنی برتلفن و تلفن همراه کد بانک ... استفاده از سیم کارتهای همراه اول یا ایرانسل، کد اختصاصی #۷۱۲* را شماره گیری کرده و از خدمات متنوع و ... شتابی با در اختیار داشتن شماره ۱۶ رقمی کارت و رمز اینترنتی میسر است .