۱ ) طرح تقسیط ۶ ماهه سیم‌کارت های دائمی همراه اول در بسته بندی استاندارد. جهت ثبت نام در این طرح مشترکین می توانند پس از مراجعه به دفاتر یا فروشگاههای همراه اول ...