5 ژانويه 2016 ... OPDA.iR انجمن تخصصی موبایل OPDA آموزش تبدیل سیم کارت معمولی به مینی و میکرو تبدیل سیم کارت معمولی به مینی و میکرو , , OPDA.iR.