5 سپتامبر 2015 ... به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز ... گفتنی است در مرحله ی نخست این طرح ، امکان ثبت شماره های دلخواه در بازه ...